Baş Dönmesi İle İlgili Konuşmalarım

“Tüm Yönleriyle BPPV” Vertigo Günümüz ve Gelecek. 21-22 Şubat 2015, Ankara.

“Tüm Yönleriyle Vertigo Kursu” 36. Ulusal KBB Kongresi. 5-9 Kasım 2014, Antalya

“Vertigoda Tanı ve Tedavi” Sakarya Üniversitesi Bilimsel Etkinlikler,. 13-14 Eylül 2014, Sakarya.

“Birinci basamakta Vertigoya Yaklaşım” Aile Hekimliği Gastroenteroloji Kursu. 10-13 Nisan 2014, Antalya.

“Vakalarla Vertigo” 5 Nisan 2014. İstanbul.

“ Hastabaşı Değerlendirme” 6. Vertigo Seminerleri. Vertigoya Pratik Yaklaşımlar. 5 Ekim 2013. İstanbul.

“Klinik VNG-ENG, VEMP” 5. Vertigo Seminerleri, 11-12 Mayıs 2013, Abant.

“Vertigolu Hastanın Yatak Başı Değerlendirilmesi”. 2. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi. 10-13 Mayıs 2012, Antalya.

“Vertigo Tanı ve Tedavisi” 18. İstanbul Masterclass Sempozyumu. 15-18 Aralık 2011, İstanbul

“Vertigo Seminerleri-II” 28 mayıs 2011, Ankara.

“Vertigoya Pratik Yaklaşımlar Kursu”. Anadolu Sağlık Merkezi, Gebze. 4-5 Mart 2011, İstanbul

“Vertigo” 9. Uluslar arası KBB ve BBC kongresi, 8-10 Nisan 2010, Ankara.

Telefon: 0530 309 2728
Telefon: 05303092728