MULTİPLE SCLEROSİS (MS)
Multiple Scleroz (MS) demiyelinizan, otoimmün bir santral sinir sistemi hastalığıdır. Genellikle genç erişkinlerde görülür ve kadınlarda daha sıktır. Sinirlerin etrafını saran miyelin kılıfın hasarıyla seyreden bir hastalıktır. Miyelin kılıf zarar gördüğünde sinir iletimi yavaşlar. Hastalık merkezi sinir sistemindeki her bölgeyi etkileyebilir. Bu nedenle semptomlar etkilenen bölgeye göre değişiklik gösterir. Hastalık başlangıçta ataklar ve remisyonlarla karakterize iken tekrarlayan ataklar sonrası kalıcı hasarlar gelişir. Ataksi ve baş dönmesi hastalığın tüm evrelerinde sık karşılaşılan bir semptomdur. Baş dönmesi bazen hastalığın ilk belirtisi olabilir. İnternükleer oftalmopleji sık görülür. Lezyonun yerine göre diğer merkezi sinir sistemi bulguları tabloya eşlik edebilir. Hastalığın tanısı öykü, MR da plakların varlığı ve beyin omurilik sıvısında oligoklonal bant pozitifliği ile konulur.

Telefon: 0530 309 2728
Telefon: 05303092728