Yurtiçi Konuşmalar

DAVETLİ KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞIM ULUSALTOPLANTILAR

“Tüm Yönleriyle BPPV” Vertigo Günümüz ve Gelecek. 21-22 Şubat 2015, Ankara.

“İşitme Kayıpları” 36. Ulusal KBB Kongresi. 5-9 Kasım 2014, Antalya

“Tüm Yönleriyle Vertigo Kursu” 36. Ulusal KBB Kongresi. 5-9 Kasım 2014, Antalya

“Kurs Bilimsel Koordinatörü” Kadavra Uyguşamalı İşitsel İmplantlar Kursu, 24-25 Ekim 2014, İstanbul

“Vertigoda Tanı ve Tedavi” Sakarya Üniversitesi Bilimsel Etkinlikler,. 13-14 Eylül 2014, Sakarya.

“Timpanoskleroz ve Otoskleroz” Sakarya Üniversitesi Bilimsel Etkinlikler,. 13-14 Eylül 2014, Sakarya.

“Timpanoplasti ve Ossiküloplasti” Sakarya Üniversitesi Bilimsel Etkinlikler,. 13-14 Eylül 2014, Sakarya.

“İç Kulaktan Ötede Koklear İmplantasyon” 9. İç Kulak Hastalıkları ve Koklear İmplantasyon Sempozyumu. 3-5 eylül 2014, Çeşme.

“ Endoskopik Kulak Cerrahisi Sempozyumu”, 14-15 Haziran, Mardin.

“ Ani İşitme Kaybı” Başkent 1. Otoloji-Odyoloji Sempozyumu. 5-7 Haziran 2014.

“Endoskopik Kulak Cerrahisi” 3. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, 1-4 Mayıs 2014. Antalya

“Birinci basamakta Vertigoya Yaklaşım” Aile Hekimliği Gastroenteroloji Kursu. 10-13 Nisan 2014, Antalya.

“Vakalarla Vertigo” 5 Nisan 2014. İstanbul.

“ Adeziv Otite endoskopik Yaklaşım” 12. Videokonferanslar. 27-29 mart 2014, Adana.

“ Temporal Kemik Cerrahi Diseksiyonu ve Timpanomastoidektomi Uygulamaları”. 35. Ulusal KBB Kongresi. 2-6 kasım 2013, Antalya.

“Timpanoplastide Teknoloji Kullanımı” 35. Ulusal KBB Kongresi. 2-6 kasım 2013, Antalya.

“ Hastabaşı Değerlendirme” 6. Vertigo Seminerleri. Vertigoya Pratik Yaklaşımlar. 5 Ekim 2013. İstanbul.

“Kulağın Enfeksiyöz Hastalıkları” İstanbul KBB-BBC Derneği 5. Kongresi. 19-22 Eylül 2013, Kıbrıs.

“Pontoserebellar Köşe Patolojilerine Yaklaşım” 7. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi. 5-8 Eylül 2013, Gaziantep.

“Endoskopik Otolojik Girişimler” 7. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi. 5-8 Eylül 2013, Gaziantep.

“Klinik VNG-ENG, VEMP” 5. Vertigo Seminerleri, 11-12 Mayıs 2013, Abant.

“Endoskop Asiste Akustik Nörinom Cerrahisi” 11. Videokonferanslar. 29-31 Mart 2013, Adana.

“Adan Zye Timpanoplasti” 34. Ulusal KBB Kongresi, 10-14 Ekim 2012, Antalya

“Temporal Kemik Kadavra Diseksiyonu ve Timpanomastoidektomi Uygulamaları”. 34. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi. 10-14 Ekim 2012, Antalya.

“Postoperatif Vertigo” 8. İç Kulak Hastalıkları ve Koklear İmplantasyon Sempozyumu. 5-8 Eylül 2012, Kapadokya

“Endoskopik Kulak Cerrahisi” 2. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi. 10-13 Mayıs 2012, Antalya.

“Vertigolu Hastanın Yatak Başı Değerlendirilmesi”. 2. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi. 10-13 Mayıs 2012, Antalya.

“ Timpanoplasti” 10. Uluslararası KBB ve BBC Kongresi. 26-28 Nisan 2012.

“ İşitme Kayıplarında Rehabilitasyon”. 10. Uluslararası KBB ve BBC Kongresi. 26-28 Nisan 2012.

“Endoskopik Timpanoplasti” 10. Videokonferanslar. 31 mart- 1 nisan 2012, Adana.

“İşitme Kaybı Tanısı” KBB-BBC Derneği Toplantısı. 10 Mart 2012, Ankara.

“Vertigo Tanı ve Tedavisi” 18. İstanbul Masterclass Sempozyumu. 15-18 Aralık 2011, İstanbul.

“Vertigo Seminerleri-II” 28 mayıs 2011, Ankara.

“Videokonferanslar” Otoloji ve Nörootoloji Derneği Eğitsel Faaliyetleri- V, 5-8 Mayıs 2011, Samsun.

“Vertigoya Pratik Yaklaşımlar Kursu”. Anadolu Sağlık Merkezi, Gebze. 4-5 Mart 2011, İstanbul

“ Temporal Kemik Kadavra Diseksiyonu ve Timpanomastoidektomi Uygulamaları”. 32. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi. 27-31 Ekim 2010, Antalya.

“Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması, sorunlar ve Çözüm Önerileri” V. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi. 23-26 Eylül 2010, İzmir.

“ Kronik Otit Vaka Tartışmaları” 1. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, 12-16 Mayıs 2010, Kıbrıs.

“Koklear İmplantasyon Güncel Başlıklar” 4. 9 Eylül KBB Günleri, 6-9 Mayıs 2010. İzmir

“Vertigo” 9. Uluslar arası KBB ve BBC kongresi, 8-10 Nisan 2010, Ankara.

“Adheziv Otit Cerrahisi” Videokonferanslar, 26-28 Mart 2010, Adana.

“Temel odyolojik incelemelerin klinik yorumları” 5. Koklear İplantasyon Otoloji-Nörootoloji-Odyoloji Kongresi, Kasım 2009, Eskişehir.

“İşitme cihazı ve implantlarda satış, servis sorunları ve yasal düzenlemeler” odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Sempozyumu IV, Ekim 2009, Antalya.

“Sözlü Sunumlar Oturum Başkanlığı” 31. Ulusal KBB Kongresi, Kasım 2009, Antalya.

“ Yenidoğan işitme taraması uygulamaları sürecinde otitis media sorununa yaklaşım” Gazi KBB 1. Basamak Eğitim Etkinlikleri. 12 Haziran 2009, Ankara.

“ikinci basamak kurumun görev ve sorumlulukları” Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması, 5-7 Haziran 2009, Trabzon.

“İşitme cihazları ile ilgili Sorunlarımız”. 8. Uluslar arası KBBBBC kongresi,Ankara, 15-17 Mayıs 2008

“Koklear İmplant” Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Aylık Eğitim Toplantıları, Ankara, 20.03.2008

“Çocuklarda mastoidektomi endikasyonları” Otoloji-Nöro-otoloji derneği eğitim toplantıları, Ankara, 25-26.10.2007.

“Ulusal Yenidoğan işitme tarama programı 2. basamakta görev alacak KBB hekimlerinin görev ve sorumlulukları” Otoloji-Nöro-otoloji derneği eğitim toplantıları, Ankara, 25-26.10.2007

“ Temporal Kemiğin Cerrahi Diseksiyonu” Otoloji ve Nörootolojide işitsel ve görsel konferanslar, Ankara, 22-23.12.2006.

“Nazal Valv ve Tip Cerrahisi” 4. Akademi Toplantısı, Ankara, 13-15.04.2006.

“Rinoplasti”, Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği 7. Uluslar arası Toplantısı, Ankara, 22-25.03.2006.

“Rinoplastide Komplikasyonlarınız ve Öğrendikleriniz”, 2. Ulusal Rinoloji Kongresi, İstanbul, 23-26.02.2006.

“Septoplasti ve Konka Cerrahisi”, Bursa Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Hekimleri Derneği Bilimsel Toplantısı, Bursa, 28.12.2005

“Temporal Kemik Diseksiyonu ve Timpanomastoidektomi Uygulamaları” 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 21-26.05.2005

“Efüzyonlu Otitis Media: Neredeyiz”, 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 21-26.05.2005

“Rinoplasti Vaka Tartışmaları” Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Aylık Eğitim Toplantıları, Ankara,24.03.2005

“Rinoplasti”, Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği Aylık Eğitim Toplantıları, Ankara, 25.03.2004

Telefon: 0530 309 2728
Telefon: 05303092728