Yurtiçi Yayınlarım

B1. Yücel ÖT, Ünal ÖF, Hoşal AŞ, Özdek A, Turan E, Hoşal İN. “Baş boyun kanserlerinde pektoralis majör myokütan flebi ile rekonstrüksiyon”, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 5, 225-229 (1997).

B2. Özdek A, Yılmaz T, Saraç S, Turan E, Kaya S. “Larinks kanserlerinde tümör lokalizasyonuna göre boyun metastazlarının dağılımı”, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 7, 52-54 (1999).

B3. Özdek A, Ünal ÖF, Saraç S, Sökmensüer C, Hoşal AŞ. “Dil serbest kısmında Non-Hodgkin lenfoma”, KBB Postası, 10, 41-42 (2000).

B4. Özdek A, Özcan H, Güllü L. “Endoskopik endonazal dakriyosistorinostomi”, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 9, 35-38 (2001).

B5. Tarhan AE, Oğuz H, Şafak MA, Özdek A, Samim E. “Rinolithiazis”, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 10, 93-96 (2002).

B6. Özdek A, Acar B, Coşkun N, Kılıç R, Haberal İ, Bayız Ü, Samim E. “Parotis tümörlerine yaklaşımımız: 52 olgunun retrospektif incelenmesi”, PTT Hastanesi Tıp Dergisi 24, 148-151 (2002).

B7. Özdek A, Meral İ, Bayız Ü, Çaydere M, Kılıç R, Samim E. “Nazal polip ve antrokoanal polip dokularında epitel hücre proliferasyonu ve apoptozis inhibisyonu: immünhistokimyasal çalışma”, PTT Hastanesi Tıp Dergisi 24, 143-147 (2002).

B8. Özdek A, Özcan H, Özcan A. “Nazal septumda pleomorfik adenom”, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 10,172-174 (2002).

B9. Ertün F, Özdek A, Gürsel B. “Semi-implantasyon: retroX retroauricular ses iletimli hava yolu işitme sistemi”, Otoskop Otoloji Nörotoloji Odyoloji Dergisi, 2, 91-98 (2003).

B10. Özdek A, Övet G, Bayız Ü, Kılıç R, Tarhan E, Göçmen H, Samim E. “Topikal imidazolin türevleri ve oral psödoefedrinin dekonjestan etkilerinin sağlıklı kişilerde akustik rinometri ile değerlendirilmesi”, Türk Otolaringoloji Arşivi 41, 20-24 (2003).

B11. Yılmaz S, Özdek A, Kılıç R, Şafak MA, Tarhan E, Oğuz H, Göçmen H, Samim E. “Cinsiyet, stimulus şiddeti ve stimulus tekrarlama oranının normal işitmeye sahip olgularda işitsel beyin sapı cevapları üzerine etkisi”, Otoskop Otoloji Nörotoloji Odyoloji Dergisi 2, 55-63 (2003).

B12. Samim E, Özdek A, Kılıç R. “Mastoiditler” Türkiye Klinikleri KBB Dergisi, 3, 181-183 (2003).

B13. Özdek A, Kılıç R, Kızılkaya Z, Şafak MA, Göçman H, Samim E. Plastipore TORP ve PORP ile kemikcik zincir rekonstrüksiyonunun fonksiyonel sonuçları. Türkiye Klinikleri J ENT 4, 73-77 (2004).

B14. Özdek A, Emir H, Kaplan ZK. An unusual cause of adult dyspnea and hemoptysis :leech infestation of larynx. Türkiye Klinikleri Kulak Burun boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 16(3):138-140. (2008)

B15. Özdek A. Vertigo:Temel Bilgiler . KBBBBC de Güncel Yaklaşım. 4:1-10.(2008)

B16. Saylam G, Selçuk ÖT, Fırat H, Tatar EÇ, Özdek A, Korkmaz H, Ardıç S. Merkezimizde incelenen Hastalarda tıkayıcı uyku apne hipopne sendromu ve sistemik hastalık birlikteliği. KBB Forum 8:1-5. (2009)

B17. Akhüseyinoğlu MT, Salyam G, Han U, Arıkök AT, Özdek A, Korkmaz H. Ülkemizde nadir görülen bir nekrotizan lenfadenit nedeni: kikuchi-fujimoto hastalığı. Kulak Burun boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 17:58-61. (2009)

B18. Akhüseyinoğlu MT, Salyam G, Hücümenoğlu S, Çoban İ, Özdek A, Korkmaz H. Boyun yerleşimli hiyalen vasküler castleman hastalığı. Kulak Burun boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 17:78-81. (2009)

B19. Özdek A. Otoskleroz Cerrahisinde yenilikler. Türkiye Klinikleri KBB Dergisi. 2(3):83-86. (2009)

B.20 Renda L, Tatar EÇ, Salyam G, Eminağaoğlu S, Özdek A, Korkmaz H. Ani işitme Kaybı Hastalarında İskemi Modifiye Albuminin Tanıda ve Prognozdaki Yeri. KBB-Forum. 8:84-89. (2009)

B21. Selçuk ÖT, Salyam G, Özdek A, Koruyucu S, Tatar EÇ, Korkmaz MH. Nadir görülen bir olgu sunumu: brankıo-oto renal sendrom. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. 19:239-43. (2010)

B22. Öcal B, Salyam G, Tatar EÇ, Korkmaz H, Özdek A. Disfaji etyolojisinde Forestier hastalığı.olgu sunumu. KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 9:9-11. (2010)

B23. Özdek A. Basit Mastoidektomi. KBB Baş Boyun Cerrahisinde Güncel Yaklaşım. 3:355-362 (2010).

B24. Özdek A. Fasial Reses ve Epitimpanum. KBB Baş Boyun Cerrahisinde Güncel Yaklaşım. 3:363-366 (2010).

B25. Özdek A. Transmastoid Fasial Sinir Dekompresyonu. KBB Baş Boyun Cerrahisinde Güncel Yaklaşım. 3:367-370 (2010).

B26. Özdek A. Endolenfatik Kese Cerrahisi. KBB Baş Boyun Cerrahisinde Güncel Yaklaşım. 3:371-376 (2010).

B27. Özdek A. Transmastoid Labirentektomi ve Translabirentin Yaklaşım. KBB Baş Boyun Cerrahisinde Güncel Yaklaşım. 3:377-382 (2010).

B28. Özdek A. Orta Kulak. KBB Baş Boyun Cerrahisinde Güncel Yaklaşım. 3:383-387 (2010).

B29. Tatar EÇ, Çavuş ME, Salyam G, Işık E, Özdek A, Korkmaz H. Bir Boyun Kitlesi Nedeni; Tularemi. Türk Klinik Laboratuar Dergisi. 2:51-52 (2011).

Telefon: 0530 309 2728
Telefon: 05303092728