BİLATERAL VESTİBÜLER YETMEZLİK
Hastalık adından da anlaşıldığı gibi her iki iç kulaktaki denge organının hasarı sonucunda ortaya çıkan dengesizlikle karakterize bir klinik tablodur. Bu hastalarda aktif bir baş dönmesi görülmez. Hastalar sıklıkla hareket halinde iken ve de özellikle karanlıkta şiddetli dengesizlikten şikayet ederler. Bu hastalardaki klasik bulgu osilopsia adını verdiğimiz, kişi hareket ederken etraftaki cisimleri sıçrıyormuş gibi hissettiği ve görme keskinliğinin bozulduğu bir durum söz konusudur. Bunu şu örnekle anlatabiliriz. Elimizde bir video kamera ile kayıt yaparken, kamerayı hızla sürekli titrettiğimizi düşünün. İşte bu kamera ile yaptığımız kayıt nasıl olursa, bilateral vestibüler yetmezliği olan hastalarda hareket halindeyken etrafı bu şekilde görürler. Bu nedenle bu hastalar genellikle görme ile ilgili sorunları olduğunu düşünerek ilk önce göz doktoruna başvururlar. Ancak göz muayeneleri normal çıkar ve bir türlü tanı alamazlar. Oysa bu hastalarda baş sabitken görmede bir sorun yoktur. Sorun hareket halindeyken etrafın bulanık görünmesindedir.

HANGİ DURUMLAR BİLATERAL VESTİBÜLER YETMEZLİK YAPAR
Her iki iç kulaktada denge organını hasara uğratan en sık durum ototoksik ilaç kullanımıdır. Yani iç kulağa zararı olan ilaçların kullanımıdır. Bu ilaçların başında da aminoglikozid gurubu dediğimiz gentamisin, streptomisin ve tobramisin gelir.
Bunun dışında bilateral Meniere Hastalığı, otoimün iç kulak hastalığı, bilateral akustik nörinomlar gibi hastalıklarda bu klinik tabloyu yapabilir.

BİLATERAL VESTİBÜLER YETMEZLİKDE TANI NASIL KONULUR
Bu hastalıkta tanı klinik tablonun değerlendirilmesi ile birlikte işitme ve denge testlerinin uygulanması ile konulur. Bu hastalarda mutlaka MR görüntüleme yapılması gerekir.

Uygulanan testler:
İşitme testi
Videonistagmografi (VNG)
VEMP testi
vHİT testi

BİLATERAL VESTİBÜLER YETMEZLİK NASIL TEDAVİ EDİLİR
Bu hastalarda iç kulaktaki hasar verici süreç devam ediyorsa neden bulunarak nedene yönelik tedavi uygulanmalıdır. Ancak süreç bitmiş ve her iki iç kulakta da kalıcı hasar gelişmişse bu durumda iç kulak fonksiyonlarını geri getirmek genellikle mümkün değildir.
Bu durumda hastalara rehabilitasyon yapılması gerekir. Hastalara vestibüler egzersiz uygulayarak dengesizlikleri azaltılır. Hastaların yaşam şeklini buna göre düzenlemeleri öğretilir.
Yakın zamanda vestibüler implantlar geliştirilmiş olup bu implantlar şu anda deneysel olarak uygulanmaya başlanmıştır. Sonuçları yüz güldürücü gözükmekle birlikte henüz standart klinik uygulamalar haline gelmemiştir.

Telefon: 0530 309 2728
Telefon: 05303092728