SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR
Merkezi sinir sisteminin kanlanmasının bozulduğu klinik tablolardır. Bu tablo beyne kan akımının azalması (iskemi) ya da beyin kanaması durumlarında söz konusudur. Bu tablo halk arasında genellikle inme olarak bilinmektedir. Bu hastalarda baş dönmesi ve dengesizlik dışında, kısmi ya da tam felçler, konuşma bozuklukları, görme bozuklukları görülebilir.
Baş dönmesine neden olan serebrovasküler hastalıkların büyük bir bölümü vertebrobaziler dolaşım alanındadır. Hastalıkların büyük bölümü iskemiktir. Vertebrobaziler arter sistemi beyin sapı, serebellum, iç kulak yapıları, talamus, beynin oksipital lobu ve temporal lobun bir kısmını kanlandırır. Vertebrobaziler iskemi özellikle yaşlılarda en sık görülen santral vertigo nedenidir. Özellikle posteroinferior serebellar arter (PICA) ve anteroinferior serebellar arter (AICA) iskemilerinde sıklıkla baş dönmesi mevcuttur. PICA tıkanıklığında en sık Wallenberg sendromu yani lateral medüller sendrom ortaya çıkar. Bu tablo şiddetli baş dönmesi, Horner sendromu ve yutma güçlüğü ile karakterizedir.
Baş dönmesi ile başvuran hastalarda, özellikle yaşlı hastalarda iç kulak tipi baş dönmesi ile serebrovasküler hastalık arasında çok hızlı ve doğru ayırıcı tanı yapılması gerekir. Çünkü serebrovasküler hastalıkların tedavisinde geç kalınırsa hastanın felç olması gibi çok ciddi durumlarla hatta hastanın ölümü ile karşılaşılabilir.

Telefon: 0530 309 2728
Telefon: 05303092728