SÜPERİOR KANAL DEHİSANSI
Son yıllarda tanımlanmış ve nadir görülen bir klinik tablodur. Hastalar yüksek sese maruz kaldıklarında, ya da ıkınma gibi kafa içi basıncı arttıran bir eylem yaptıklarında kısa süreli ve şiddetli baş dönmesinden şikayet ederler. Hastalarda düşük derecede işitme kaybı mevcuttur. Hastalık iç kulakta denge orgenında yarım daire kanallarını çeviren kemik kapsülün kısmi bir bölgede açık olmasından kaynaklanır. Bütün yarım daire kanalları teorik olarak etkilenebilirken klinikte daha sık üst (süperior) yarım daire kanalı etkilenir. Kemik kapsüldeki açıklık nedeni ile iç kulak basınç değişikliklerinden etkilenir.

SÜPERİOR KANAL DEHİSANSI TANISI NASIL KONULUR
Hastalarda tipik baş dönmesi öyküsünün yanı sıra işitme testinde iletim tipi işitme kaybı görülür. Timpanometri testinde diğer iletim tipi işitme kayıplarının aksine genelde akustik refleksler elde edilir. VEMP testi hastalığın tanısında altın standarttır. VEMP testinde hasta kulak tarafında sağlam kulağa göre VEMP eşiği düşmüş ve VEMP amplitüdü artmış elde edilir. Tanıyı kesinleştirmek için yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi ile kemik kapsüldeki açıklığın gösterilmesi gerekir

TEDAVİ
Tedavide cerrahi olarak kemik kapsüldeki defekt onarılır.

Telefon: 0530 309 2728
Telefon: 05303092728